ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):مارسل امه‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۳۹ از ۵۰۴۴۰۲۲
 
صفحه  1 از   3 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي انتظار و دو داستان دیگر
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بیگناهان در زیر گیوتین
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۳۶.‬
کتاب فارسي پ‍ن‍ج‍ه‌ گ‍رب‍ه‌
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌، م‌۱۹۶۷ - ۱۹۰۲
۱۳۸۳.
کتاب فارسي پنجه گربه
امه، مارسل، ۱۹۰۲ - ۱۹۶۷م.
‏‫۱۳۸۳.‬
کتاب فارسي ترب. دم گربه
مفید، بیژن
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داستان فرانسوی
لاین، پاملا
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ق‍ای‍م‌ب‍اش‍ک‌ب‍ازی‌
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌، ۱۹۶۷ - ۱۹۰۲
۱۳۸۱.
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ق‍ای‍م‌ب‍اش‍ک‌ ب‍ازی‌
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌، ۱۹۶۷ - ۱۹۰۲
۱۳۷۰.
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍زرع‍ه‌
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۷۶.
کتاب فارسي دیوار گذر: پنج داستان کوتاه
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۸۸.‬
کتاب فارسي رستوران نقاشی
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۹۶.‮‬‬
کتاب فارسي س‍گ‌
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌، م‌۱۹۶۷ - ۱۹۰۲
۱۳۸۳.
کتاب فارسي کوپن(نمایشنامه)
خمسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد، سپیده
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گاوها
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۸۳.‬
کتاب فارسي گرگ
ام‍ه‌، م‍ارس‍ل‌
‏‫۱۳۹۰.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   3 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh