ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(پديد آور(ت):عبداللهی، شهره‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۴۵ از ۳۵۴۰۰۳۵
 
صفحه  1 از   3 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي ۱۰۰ ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ ش‍اد ب‍ودن‌ ب‍ا ه‍م‌
ب‍ری‍س‍ت‍و ، ون‍دی‌
‏‫‏۱۳۸۴.‬
مواد دیداری آف‍ری‍ن‍ش‌ ف‍راوان‍ی‌
‏‫‬‏۱۳۷۶.
کتاب فارسي آف‍ری‍ن‍ش‌ ف‍راوان‍ی‌: آگ‍اه‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ه‍م‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
۱۳۸۰.
کتاب فارسي آف‍ری‍ن‍ش‌ ف‍راوان‍ی‌: آگ‍اه‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ه‍م‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
‏‫۱۳۷۶.‬
پایان نامه فارسی اثرات حاشیه‌نشینی بر ساختار شهر مرند
عبداللهی٬ زهرا
۱۳۸۰
کتاب فارسي اح‍س‍اس‌ رض‍ای‍ت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ‏‫رابرت ا.‬
‏‫‏‏۱۳۸۰.
کتاب فارسي اندیشه‌های دل
ه‍ی‌، ‏‫ل‍وئ‍ی‍ز ال.‬
‏‫‫۱۳۹۵.‬‬‬‮
کتاب فارسي با هم آشتی کنیم
یانگز، بتی بی.
‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي به زندگی و سختی‌های آن آری بگویید
بایدا، ازرا
‏‫۱۳۸۷.‬
کتاب فارسي به سوی من بیایید
ک‍م‍رون‌، ج‍ول‍ی‍ا
‏‫‬‏۱۳۸۷ .‬
کتاب فارسي پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ دش‍وار: ۱۰۰س‍وال‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د ق‍ب‍ل‌ از "ب‍ل‍ه‌" گ‍ف‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا پ‍اس‍خ‌ ب‍ده‍ی‍د
پ‍ای‍ور، س‍وزان‌
‏‫۱۳۸۰.‬
کتاب فارسي پ‍ی‍ش‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ر : همه چیز بهتر می‌شود...
اس‍ت‍وارت‌، م‍ی‍ج‍ی‌
‏‫۱۳۸۵.‬‬
کتاب فارسي ت‍غ‍ی‍ی‍ر زن‍دگ‍ی‌
ک‍م‍رون‌، ج‍ول‍ی‍ا
‏‫۱۳۷۹.‬
کتاب فارسي چگونه بهترین دوست خود باشید گفتگویی با دو روانکاو
ن‍ی‍وم‍ن‌، م‍ی‍ل‍درد
‏‫‏‫۱۳۸۷.‬‬
کتاب فارسي چ‍گ‍ون‍ه‌ زن‌ ب‍ی‌ک‍م‌ و ک‍اس‍ت‍ی‌ ب‍اش‍ی‍م‌ : ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ات‌ ش‍وه‍ره‍ا م‍رده‍ا ب‍الاخ‍ره‌ زب‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ ن‍ی‍ازه‍ای‍ش‍ان‌ ب‍از م‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د
س‍ال‍ت‌، ‏‫ج. اس.‬
‏‫۱۳۸۶.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   3 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh