ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):باباطاهر‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۸۱۰ از ۳۴۹۹۹۵۴
 
مرتب سازی برای بیش از 500 رکورد غیر فعال است.
صفحه  1 از   54 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي ب‍اب‍ا چ‍ه‌ م‍ی‍گ‍وی‍د: ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ از ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ و ش‍اع‍ر و ع‍ارف‌ "اک‍ب‍ات‍ان‌" ب‍اب‍اطاه‍ر ع‍ری‍ان‌
رئ‍وف‍ی‌م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴ - ، ش‍ارح‌
۱۳۷۰ (ه‍م‍دان‌: م‍ی‍ه‍ن‌).
کتاب فارسي دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ی‌ن‍ظی‍ر ب‍اب‍اطاه‍ر ع‍ری‍ان‌ ه‍م‍دان‍ی‌
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ق‌۵
۱۳۴۷.
کتاب فارسي باباطاهر
ب‍اب‍اطاه‍ر
‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اش‍ع‍ار ب‍اب‍اطاه‍ر
ب‍اب‍اطاه‍ر
‏‫۱۳۷۴.
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
مواد دیداری همدان٬ آرامگاه باباطاهر
××۱۳]
کتاب فارسي باباطاهر.
ب‍اب‍اطاه‍ر
‏‫‏۱۳۹۰.‬
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
مواد دیداری آرام‍گ‍اه‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
کتاب فارسي دوبیتی‌های باباطاهر.
ب‍اب‍اطاه‍ر
‏‫۱۳۹۰.‭‬‬
کتاب فارسي ک‍ل‍ی‍ات‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ب‍اب‍اطاه‍ر
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ق‌۵
کتاب فارسي دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍اب‍اطاه‍ر ع‍ری‍ان‌
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ق‌۵
۱۳۶۳.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   54 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh