ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):ایرج مهدویان‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۵۶ از ۳۵۴۰۰۳۵
 
صفحه  1 از   4 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آلاچیق: (مجموعه شعر)
‏‫۱۳.‬
کتاب فارسي ان‍ح‍طاط ف‍ئ‍ودال‍ی‍س‍م‌ در اروپ‍ا
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌
‏‫۱۳۵۷.‬
کتاب فارسي ان‍ح‍طاط ف‍ئ‍ودال‍ی‍س‍م‌ در اروپ‍ا
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌
‏‫۱۳۵۵.‬
کتاب فارسي ان‍ح‍طاط ف‍ئ‍ودال‍ی‍س‍م‌ در اروپ‍ا
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌، - ۱۹۰۰
کتاب فارسي ان‍ح‍طاط ف‍ئ‍ودال‍ی‍س‍م‌ در اروپ‍ا
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌، - ۱۹۰۰
کتاب فارسي ان‍ح‍طاط ف‍ئ‍ودال‍ی‍س‍م‌ در اروپ‍ا
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌، - ۱۹۰۰
پایان نامه فارسی تهیه رزین‌های پایه آبی حاوی نانوذرات ثانویه کوپلیمراکریلیک با حداقل دمای تشکیل فیلم کنترل‌شده
حسن‌زاده، ایرج
‏‫‏۱۳۸۸.
کتاب فارسي ج‍ن‍ای‍ات‌ ج‍ن‍گ‌ در وی‍ت‍ن‍ام‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د
‏‫۱۳۴۷.‬
کتاب فارسي ج‍ن‍ای‍ات‌ ج‍ن‍گ‌ در وی‍ت‍ن‍ام‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌، ۱۹۷۰ - ۱۸۷۲
کتاب فارسي خ‍ان‍ه‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌
م‍ه‍دوی‍ان‌، ای‍رج‌
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍هائی‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌: وب‍ا ، آلال‍ه‌ خ‍ان‍م‌
م‍ه‍دوی‍ان‌، ای‍رج‌
‏‫۱۳۵۶.‬
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌: و ب‍ا آلال‍ه‌ خ‍ان‍م‌
م‍ه‍دوی‍ان‌، ای‍رج‌
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ا آلال‍ه‌ خ‍ان‍م‌
م‍ه‍دوی‍ان‌، ای‍رج‌
کتاب فارسي درب‍اره‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌
‏‫۱۳۵۲.‬‬‬
کتاب فارسي درب‍اره‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
داب‌، م‍وری‍س‌ ه‍رب‍رت‌، - ۱۹۰۰
۲۵۳۷ = ۱۳۵۷.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   4 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh