ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):"شرکت اسلامیه "‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۶ از ۳۵۱۰۰۵۸
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
اسناد فارسي پاکت‌نامه‌های ارسالی به حاج‌محمد‌حسین تاجرکازرونی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
چاپ سنگی ت‍اری‍خ‌ م‍ل‍ل‌ ق‍دی‍م‍ه‌ م‍ش‍رق‌ (منتخب - فهرستی)
س‍ی‍ن‍وب‍و، ش‍ارل‌، ۱۸۵۴ - ۱۹۴۲700 1‎selrahC ،sobongieS‬
اسناد فارسي ت‍ق‍اض‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ اس‍لام‍ی‍ه‌ درمورد ق‍رارداد ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ی‍ک‌ ت‍ب‍ع‍ه‌ روس‌
ایران. وزارت امور خارجه
اسناد فارسي تلگرافاتی در خصوص امور مالی و تجاری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. معاونت کتابخانه ملی
اسناد فارسي درخ‍واس‍ت‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از دادگ‍اه‌
ایران. وزارت امور خارجه
اسناد فارسي رسیدگی به تقاضای تجارت‌خانه اسلامی در خصوص باندول‌های تریاک
ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی
اسناد فارسي رسیدگی محکمه تجارت به دعوی مطالبه مالی میرزاعلی‌آقا همدانی از میرزاابوطالب اسلامیه (مدیر شرکت گوشت) اسلامیه و کمپانی
ایران. وزارت دادگستری
اسناد فارسي رکورد بازار امور مالی خرید و فروش
علی ربیعی
اسناد فارسي شکایت از عدم پرداخت مطالبات از سوی شرکا کمپانی گوشت
ایران. وزارت دادگستری
اسناد فارسي شکایت در خصوص عدم پرداخت بدهی
ایران. وزارت دادگستری
اسناد فارسي شکایت متقابل تجارتخانه استیونس و شرکت اسلامیه مبنی بر اختلافات مالی
ایران. وزارت دادگستری
اسناد فارسي قاچاق تریاک توسط شرکت‌ها
ایران. وزارت دادگستری
چاپ سنگی کتابچه و نظامنامه قواعد مقننه و قانون صحیحه شرکت اسلامیه ( منتخب - ویرایشی)
۱۳۱۹ ق.
اسناد فارسي مکاتبات تجار و بازرگانان
ناصری، سید‌عبدالله
اسناد فارسي مکاتبات تجاری حاجی عبدالغفار تاجر کازرونی
ص‍ب‍ح‌ روان‌، ی‍وس‍ف‌
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh