ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
صفحه نخست  » صفحه اصلی خدمات پیوسته » تازه های فاپا » نمايش کامل 
 
 
   
 
 
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.
Ferdowsi, Abolgasem
‏عنوان قراردادی : شاهنامه. برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫گلچین اشعار حماسی شاهنامه فردوسی‏‫: بزم نوشین روان با بوذرجمهر‮‬‏‫/ ابوالقاسم فردوسی‏‫؛ به کوشش علیرضا رمزی.
‏مشخصات نشر : تهران: ایرمان‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۴ ص.‮‬‬؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-622-97243-4-5 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏عنوان دیگر : ‏‫بزم نوشین روان با بوذرجمهر‮‬.‬
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۴ق.‏‬
‏موضوع : Persian poetry -- 10th century
‏موضوع : ‏‫فردوسی، ابوالقاسم، ‏‫۳۲۹ -‏ ۴۱۶؟ق . شاهنامه -- شخصیت‌ها
‏موضوع : Ferdowsi, Abolqasem. Shahnameh -- Characters
‏موضوع : شعر حماسی فارسی
‏موضوع : Epic poetry, Persian
‏شناسه افزوده : رمزی، علیرضا
‏شناسه افزوده : ‏‫فردوسی، ابوالقاسم، ‏‫۳۲۹ -‏ ۴۱۶؟ ق . شاهنامه. برگزیده
‏شناسه افزوده : ‏‫‎Ferdowsi, Abolqasem. Shahnameh. Selections‏‎‬‌‍‭‮‪‫
‏رده بندی کنگره : PIR۴۴۹۱‭‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۲۱‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۹۰۷۰۹۰
 
 
   آدرس ثابت  ‏‫گلچین اشعار حماسی شاهنامه فردوسی
         
 
 
 
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh