پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
◊اهداف و فوايد فيپا
1. يكدستي و هماهنگي فهرستنويسي و سازماندهي كتب در سطح كشور 2. تسهيل امر فهرستنويسي توسط كتابداران در تمامي كتابخانه ها 3. جلوگيري از انجام كار تكراري 4. افزايش سرعت بازيابي منابع در كتابخانه ها 5. اطمينان از صحت و درستي آن 6. صرفه جويي در بودجه‘ نيروي انساني‘ زمان ‘مكان 7. تسريع امر اشاعه اطلاعات 8. تسهيل در ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و درواقع اشتراك اطلاعات كتابشناختي در سطوح ملي و بين المللي 9. افزايش سرعت گردش اطلاعات