پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا شاپا به پيايندهاي الکترونيکي هم تعلق مي گيرد؟
بله، شاپا به هر پيايندي که به صورت الکترونيکي و با هر محملي(Medium)- از جمله شبکه پيوسته (Online) ، لوح فشرده (CD)، ديسکت و ... - منتشر شود، اختصاص مي‎يابد.