پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ آيا براي پيايندهاي الكترونيكي نيز مي‎توان پيش از انتشار درخواست شاپا كرد؟
خير. صدور شماره شاپا براي پيايندهاي الكترونيكي، اعم از پيوسته يا لوح فشرده، تنها پس از انتشار حداقل يك شماره از آن امكانپذير است.