پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ تاريخچه مرکز ملي شاپا:
در سال 1353 براي اولين بار در مقدمه راهنماي مجله‎هاي ايران لزوم اخذ شماره ISSN براي پيايندها و چگونگي ارتباط با دفتر آن در پاريس تشريح شد. در ارديبهشت 1380 مجلس شوراي اسلامي با تأسيس مرکز ملي ISSN ايران در کتابخانه ملي موافقت کرد، و سرانجام اين مرکز با نام مرکز ملي شاپا در مرداد 1382 شروع به کار کرد.