اس‍ک‍ار وای‍ل‍د - م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ک‍ار وای‍ل‍د - م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌/ م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌؛ از اس‍ک‍ار وای‍ل‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات ظاهری : س‍ه‌، ص‌ ۷۷
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۷۹ - ۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۱۴۴۹
 
   آدرس ثابت  اس‍ک‍ار وای‍ل‍د - م‍س‍ع‍ود س‍ع‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۸۸۴ ‬
‪ ۲۱۴۴۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۵۹۰۴ ‬
‪ ۱۳۵۵۷۹۹ ‬
۲
۱۸۹۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh