س‍ی‌ خ‍اطره‌ از ع‍ص‍ر ف‍رخ‍ن‍ده‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۲۷۲
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‌ خ‍اطره‌ از ع‍ص‍ر ف‍رخ‍ن‍ده‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ح‍ک‍م‍ت‌
‏مشخصات ظاهری : ۳۹۸ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۴۸۷۲۰
 
   آدرس ثابت  س‍ی‌ خ‍اطره‌ از ع‍ص‍ر ف‍رخ‍ن‍ده‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh