پ‍اوه‌، س‍ی‍م‍رغ‌ را ب‍ه‌ رس‍م‍ی‍ت‌ ن‍م‍ی‌ش‍ن‍اس‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۶-۴۰۳۹
‏سرشناسه : س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، ه‍وش‍ی‍ار
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍اوه‌، س‍ی‍م‍رغ‌ را ب‍ه‌ رس‍م‍ی‍ت‌ ن‍م‍ی‌ش‍ن‍اس‍د/ س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، ه‍وش‍ی‍ار
‏منشا مقاله : ، اطلاع‍ات‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌، ش‌ ۲۸۰۴، (۲۷ف‍روردی‍ن‌ ـ۳اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶): ص‌ ۴۲ ـ ۴۳.
‏توصیفگر : س‍ی‍م‍رغ‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌)
‏توصیفگر : چ‍م‍ران‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
   آدرس ثابت  پ‍اوه‌، س‍ی‍م‍رغ‌ را ب‍ه‌ رس‍م‍ی‍ت‌ ن‍م‍ی‌ش‍ن‍اس‍د
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh