گ‍اث‍اه‍ا: س‍روده‍ای‌ زرت‍ش‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ورداود، اب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۲۶۴ - ‏۱۳۴۷.‬
‏عنوان قراردادی : اوس‍ت‍ا. گ‍اث‍اه‍ا: ف‍ارس‍ی‌ - اوس‍ت‍ائ‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍اث‍اه‍ا: س‍روده‍ای‌ زرت‍ش‍ت‌/ گ‍زارش‌ پ‍ورداود.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏‫،‬ ۱۳۵۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ث، ۲۱۹ص.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۱۴۸۰‬. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اوس‍ت‍اا از گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ آث‍ار اس‍ت‍اد پ‍ورداود‏‫؛ ۱.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰ ریال‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ک‍ت‍اب‌ "وی‍س‍پ‍رد.... در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ص‍ح‍اف‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اوس‍ت‍ا.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دیگر: دنیای کتاب، ۱۳۸۶.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اوستا . گاهان
‏موضوع : شعر اوستایی -- ترجمه شده به فارسی
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۷۳‏‫‬ ۱۳۵۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۵/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۲۰۸۴
 
   آدرس ثابت  گ‍اث‍اه‍ا: س‍روده‍ای‌ زرت‍ش‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۷۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۲۰۳ ‬
۳
۱۳۵۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۹۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۳۰۵ ‬
۴
۱۳۵۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۶۱۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۶۱۴۵ ‬
۷
۱۳۵۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۴۵۳۹ ‬
‪ ۲۱۵۹۲۶ ‬
۱
۱۳۵۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۶۵۶۲ ‬
‪ ۱۴۸۴۹۹۱ ‬
۵
۱۳۵۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۹۵۷۹ ‬
‪ ۱۰۰۵۰۹۸ ‬
۶
۱۳۵۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۰۵۴ ‬
‪ ۳۲۳۵۵۳ ‬
۲
۱۳۵۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh