ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍رق‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍ان‍ون‌ ع‍ص‍ر س‍پ‍ه‍س‍الار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌، - ۱۲۹۹
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍رق‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍ان‍ون‌ ع‍ص‍ر س‍پ‍ه‍س‍الار/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ف‍ری‍دون‌ آدم‍ی‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۱۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Fereydoun Adamiyat. The politics of Reform in Iran 1958 - 1880‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۴۰۳۵۹
‏وضعيت ركورد : اطلاعات ثبت و ناقص
 
   آدرس ثابت  ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍رق‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍ان‍ون‌ ع‍ص‍ر س‍پ‍ه‍س‍الار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۷۸۹ ‬
‪ ۴۰۳۵۹ ‬
۱
۱۳۵۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh