ج‍ش‍ن‌ ن‍وروز: ج‍ش‍ن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ آدم‍ی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اورن‍گ‌، م‍راد، - ۱۲۸۳
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ش‍ن‌ ن‍وروز: ج‍ش‍ن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ آدم‍ی‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‌. اورن‍گ‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۵۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۴۶۲۴۸
 
   آدرس ثابت  ج‍ش‍ن‌ ن‍وروز: ج‍ش‍ن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ آدم‍ی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۰۵۸ ‬
‪ ۴۶۲۴۸ ‬
۲
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۰۵۹ ‬
‪ ۴۶۲۴۹ ‬
۳
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۱۳۴ ‬
‪ ۴۶۲۵۰ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۸۹۸۸ ‬
‪ ۱۹۶۵۷۳ ‬
۴
۱۳۵۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۷۳۵ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۷۵۶ ‬
۵
۱۳۵۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh