غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ج‍واد
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌/ ع‍ب‍دال‍ج‍واد ق‍ری‍ب‌.
‏مشخصات نشر : [بی‌جا:بی‌نا]‏‫‏‏،۱۳۲۳.[تهران]؛اقبال.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‌ ۱۶ص.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ توصیفی
‏يادداشت : بر حسب امر و اشارت میرزا خلیل‌ مجتهد و با کمک و مساعدت ایشان از متن عربی اقتباس گردید.
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۵۹۳۳
 
   آدرس ثابت  غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۹۷ ‬
‪ ۲۵۹۳۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۲۸۸۰ ‬
‪ ۱۴۸۷۸۸۹ ‬
۴
-
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۹۹۶۱ ‬
‪ ۷۳۵۱۳۶ ‬
۲
۱۳۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۵۵۷۶ ‬
‪ ۱۴۴۵۵۱۷ ‬
۳
۱۳۳۰
-
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh