ک‍اش‍ان‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍ب‍ی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ورب‍خ‍ت‍ی‍ار، رض‍ا، ۱۳۲۰ - ، ع‍ک‍اس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍اش‍ان‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍ب‍ی‍ر/ ع‍ک‍س‍ه‍ای‍ی‌ از رض‍ا ن‍ورب‍خ‍ت‍ی‍ار، س‍ع‍ی‍د م‍ح‍م‍ودی‌ ازن‍اوه‌ و ه‍م‍ای‍ون‌ ام‍ی‍ری‍گ‍ان‍ه‌؛ م‍ت‍ن‌ ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌؛ م‍دی‍ره‍ن‍ری‌ و طراح‍ی‌ اف‍ش‍ی‍د ف‍اطم‍ی‌ ن‍ظر؛ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍راف‍ی‍ل‌ ش‍ی‍رچ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ه‍ن‍ری‌ س‍رای‌ گ‍وی‍ا ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۸/ [‎166‬] ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)؛ ۲۴x۲۳س م.
‏شابک : ‎9648741107
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍اپا
‏يادداشت : شماره‌گذاری صفحات از راست به چپ فارسی و از چپ به راست انگلیسی است.
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Rezanoor Bakhtiar, Homayoon Amir yeganeh, saeed mahmoudi Aznaveh. kashan, the Great pearl‬.
‏موضوع : ع‍ک‍س‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ک‍اش‍ان‌
‏موضوع : ک‍اش‍ان‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌ ازن‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د ،۱۳۴۶-
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ری‍گ‍ان‍ه‌، ه‍م‍ای‍ون‌ ، ۱۳۴۶-
‏شناسه افزوده : دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ ، ۱۳۵۲-
‏شناسه افزوده : ف‍اطم‍ی‌ن‍ظر، اف‍ش‍ی‍ر
‏رده بندی کنگره : TR۶۵۴‭/ن‌۹ک‌۲
‏رده بندی دیویی : ۷۷۹/۹۹۵۵۹۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۳۳۱۸
 
   آدرس ثابت  ک‍اش‍ان‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍ب‍ی‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۷۱۳۶۵ ‬
‪ TR۶۵۴ /ن۹ک۲ ‬
۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۴۰۶ ‬
‪ ۷۵۳۰۴۱ ‬
۱
۱۳۸۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۴۰۷ ‬
‪ ۸۱۲۹۹۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh