س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍وپ‍ز، خ‍وزه‌، م‌ - ۱۹۶۶
‎Lopez, Jose‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ خ‍وزه‌ ل‍وپ‍ز و ج‍ان‌ اس‍ک‍ات‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍اض‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر ن‍ی‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۶
‏شابک : ‎964-312-839-3
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Social structure‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۰۷ - ۱۸۹
‏عنوان دیگر : م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ن‍ه‍اده‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ات‌، ج‍ان‌ ، ۱۹۴۹ - م‌ ، ‎Scott, John‬
‏شناسه افزوده : ق‍اض‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HM۷۰۶‭/ل‌۹س‌۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۱۱۹۱
 
   آدرس ثابت  س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۰۷۰۳ ‬
‪ ۶۳-۴۰۷۰۳ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۹۹۴ ‬
‪ HM۷۰۶ /ل۹س۲ ۱۳۸۵ ‬
۴
۱۳۸۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۴۴۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۴۴۴ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۵۷۴۶ ‬
‪ ۳۴۳۸۳۷ ‬
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۵۷۴۷ ‬
‪ ۲۴۵۰ ‬
۲
۱۳۸۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh