م‍رآت‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍رال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍م‍ال‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، ح‍ام‍دب‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۸۶۲؟ - ۹۴۲ق‌؟
‏عنوان و نام پديدآور : م‍رآت‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍رال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌/ از ج‍م‍ال‍ی‌ ده‍ل‍وی‌؛ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ پ‍ورج‍وادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۲ ص.
‏شابک : ۱۶۰۰۰ ریال‏‫‎964-7040-80-6‭:
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍رال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۰ق.
‏موضوع : ع‍ارف‍ان‌ -- ه‍ن‍د -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏شناسه افزوده : پ‍ورج‍وادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۲۲ -، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۵۹۱۲‭/م‌۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۴۰۸۲۰
 
   آدرس ثابت  م‍رآت‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ گ‍زی‍ده‌ س‍ی‍رال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۱۸۶۷ ‬
‪ ۶۳-۴۱۸۶۷ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۸۶۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۸۶۶ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۵۴۲۱۵ ‬
‪ ‏۱۷۶۶۹۶۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۴۲۱۶ ‬
‪ ۳۵۴۳۶۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh