اروپ‍ا پ‍س‌ از ه‍ی‍ت‍ل‍ر (ت‍ول‍د دوب‍اره‌ اروپ‍ا)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاک‍ور، وال‍ت‍ر زی‌ ی‍ف‌،۱۹۲۱- م.
‏‫‭‭‭‏‭‭‎Laqueur, Walter Ze'ev‬
‏عنوان و نام پديدآور : اروپ‍ا پ‍س‌ از ه‍ی‍ت‍ل‍ر (ت‍ول‍د دوب‍اره‌ اروپ‍ا)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ وال‍ت‍ر لاک‍وئ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : اطلاع‍ات‌ ‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏۷۲۷ص.
‏شابک : ‏‫‏‏‏‏۳۷۰۰۰ ریال‏‫‭‭‭‭‎964-423-587-8:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏‏‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Europe since HiHer: the rebirth of Europe, ed, 1982‬.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۹۴۵.
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌ ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭D۱۰۵۱‏‫‭‭‭‭/ل‌۲‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۹۴۰/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۹۶۰۳
 
   آدرس ثابت  اروپ‍ا پ‍س‌ از ه‍ی‍ت‍ل‍ر (ت‍ول‍د دوب‍اره‌ اروپ‍ا)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۴۴۳ ‬
‪ ۶۳-۲۰۴۴۳ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۱۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۱۸۶ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۶۵۶ ‬
‪ ۳۲۹۳۹۳ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۶۵۷ ‬
‪ ۳۲۹۳۹۲ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۶۴۴ ‬
‪ ۱۷۴۱۱۱۰ ‬
۵
۱۳۹۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh