ت‍اری‍خ‌ اروپ‍ا (از ع‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا رن‍س‍ان‍س‌) - ی‍ون‍ان‌، رم‌ و ق‍رون‌ وس‍طی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : غ‍ف‍اری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۵
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ اروپ‍ا (از ع‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا رن‍س‍ان‍س‌) - ی‍ون‍ان‌، رم‌ و ق‍رون‌ وس‍طی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌ ف‍رد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : گ‍واه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۷ ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ‎964-94466-2-1۳۵۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۴۴] - ۳۴۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ۴۷۶
‏موضوع : اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- م‌۱۴۹۲ - ۴۷۶
‏موضوع : اروپ‍ا -- ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- ت‍م‍دن‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭D۱۰۲‏‫‬‮‭/غ۷ت۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ۹۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۰۸۵۶
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ اروپ‍ا (از ع‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا رن‍س‍ان‍س‌) - ی‍ون‍ان‌، رم‌ و ق‍رون‌ وس‍طی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh