ج‍ه‍ان‍ی‌‌س‍ازی‌ و ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اش‍م‍ی‍ت‌، ج‍وه‍ن‍س‌‌دراگ‍زب‍ی‍ک‌، ۱۹۶۰- م.
‏‫‭‭‎Schmidt, Johannes Dragsbaek‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌‌س‍ازی‌ و ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ تدوین‌کنندگان ی‍وه‍ان‍س‌ دراگ‍س‍ب‍ائ‍ک‌اش‍م‍ی‍ت‌، ژاک‌ ه‍رش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌‌ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍اه‌ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۵۱۹ ص‌.:ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫‏‏۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‬‭‎964-351-283-5:
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭‎Globalization and social change, 2000.‮‮
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌‌س‍ازی‌.
‏موضوع : ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌.
‏موضوع : ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ه‍رش‌، ج‍ک‍س‌
‏شناسه افزوده : ‏‫‭‭‎Hersh, Jacques‬
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HF۱۴۱۸/۵‭/‮ال‍ف‌‬۵۳ج‌۹ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۷۵۴
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ان‍ی‌‌س‍ازی‌ و ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۰۴۴ ‬
‪ ۶۳-۳۷۰۴۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۲۸۷۶ ‬
‪ ۳۳۲۱۰۷ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۲۸۷۷ ‬
‪ ۳۳۲۲۲۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh