درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍م‍ی‍ت‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ دان‍ی‍ل‌، ۱۹۶۴ - م‌.
Smith, Philip Daniel
‏عنوان و نام پديدآور : درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ اس‍م‍ی‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍وی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌‌ه‍ا‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳۹۹ ص.
‏فروست : ف‍ره‍ن‍گ‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫٬ ۵ .‬
‏شابک : ‏‫‏‏۴۳۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‬‭‎964-379-069-X :‏‬ ؛ ‏‫۶۴۰۰۰ ریال(چاپ دوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برونسپاری)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎Cultural theory: an introduction.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم : ۱۳۸۷.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌ [۳۸۷] - ۳۹۹.
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌
‏شناسه افزوده : پ‍وی‍ان‌، ح‍س‍ن‌، مترجم
‏شناسه افزوده : مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۶۲۱‭/‮ال‍ف‌‬۵د۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۲۵۹۷
 
   آدرس ثابت  درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۳۱۶ ‬
‪ ۶۳-۴۳۱۶ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۹۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۹۷۴ ‬
۶
۱۳۸۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۸۷۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۸۷۷ ‬
۷
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۲۰۱۵ ‬
‪ ۲۲۹۹۴۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۲۰۱۶ ‬
‪ ۵۹۰۰۴۵ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۴۳۵۶ ‬
‪ ۹۵۵۲۰۶ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۴۳۵۷ ‬
‪ ۹۵۵۲۰۷ ‬
۵
۱۳۸۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh