دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ص‍اری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۵ -
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام.
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ / م‍س‍ع‍ود ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ طاه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ح‍راب‌ ف‍ک‍ر‏‫ ، -۱۳۸۴‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ج.
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌.
‏شابک : ‏‫ ۲۵۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬ : دوره‌‏‫‭‎964958353X : ‬ ؛ ‏‫ج‌. ۱ : ‏‫‎9649583548‬ ؛ ‏‫ج‌. ۲ : ‏‫‎9649583556‬ ؛ ‏‫ج‌. ۳ : ‏‫‎9649583564‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج. ۱ ( چاپ دوم )
‏يادداشت : ج. ۲(چاپ دوم: ۱۳۸۶) .
‏يادداشت : ج. ۳ ( چاپ دوم: ۱۳۸۶ )
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج.۱. الف - ت.-- ج. ۲. ث - ف.-- ج.۳. ق - ی.
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا.
‏شناسه افزوده : طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۳۴ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۴۷۹‏‫‭/ ‮الف‬۸د۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۶/۵۵۰۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۰۹۲۰
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۸۲ ‬
‪ ۶۳-۱۰۶۷۶۰ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۸۳ ‬
‪ ۶۳-۱۰۶۹۱۹ ‬
۲
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۸۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۴۶۶ ‬
۳
۱
۱
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۸۲۸۰ ‬
‪ KMH۴۷۹ /الف۸د۲ ‬
۱
۲
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۸۲۸۱ ‬
‪ KMH۴۷۹ /الف۸د۲ ‬
۲
۴
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۸۲۸۲ ‬
‪ KMH۴۷۹ /الف۸د۲ ‬
۳
۳
۲
قفسه باز
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۳۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۳۹۵ ‬
۳
۵
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۳۹۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۳۹۶ ‬
۲
۶
۱۳۸۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۹۰۱۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۹۰۱۴ ‬
۱
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۸۱۴۹ ‬
‪ ۷۴۸۰۲۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۴۸۱۵۰ ‬
‪ ‏‫‬‭KMH۴۷۹ ‏‫‭/ ‮الف‬۸د۲ ۱۳۸۴ ‬
۱
۱
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۴۸۱۵۱ ‬
‪ ‏‫‬‭KMH۴۷۹ ‏‫‭/ ‮الف‬۸د۲ ۱۳۸۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۸۱۵۲ ‬
‪ ۳۹۰۷۸۸ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۸۱۵۳ ‬
‪ ۱۰۲۱۱۸۰ ‬
۳
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۸۱۵۴ ‬
‪ ۵۸۵۲۹۴ ‬
۳
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۲۷۷۲ ‬
‪ ۱۰۲۲۶۰۸ ‬
۳
۹
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۲۷۷۳ ‬
‪ ۶۳۹۶۳۱ ‬
۳
۸
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۲۷۷۴ ‬
‪ ۷۸۲۰۷۵ ‬
۲
۸
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۲۷۷۵ ‬
‪ ۶۴۰۷۲۶ ‬
۲
۹
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۴۲۳۳ ‬
‪ ۶۲۱۶۷۱ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۴۲۳۴ ‬
‪ ۱۰۲۲۵۹۵ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۸۵۸۵ ‬
‪ ۱۴۹۵۰۴۴ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh