م‍ع‍م‍اری‌ و ان‍رژی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۳۹
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍م‍اری‌ و ان‍رژی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا اس‍لام‍ی‌؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ س‍وخ‍ت‌ ک‍ش‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ک‌ ادب‍ی‍ات‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۷۳ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۳
‏موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌
‏موضوع : ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ و ح‍ف‍ظ ان‍رژی‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ س‍وخ‍ت‌ ک‍ش‍ور
‏رده بندی کنگره : TJ۱۶۳/۵‭/س‌۲‮ال‍ف‌‬۵
‏رده بندی دیویی : ۳۳۳/۷۹۶۲۱۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۸۷۵۰
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍م‍اری‌ و ان‍رژی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۸۵۵۸ ‬
‪ ۶۳-۳۸۵۵۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۰۳۹۲ ‬
‪ ۴۰۸۹۰۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۱۰۳۹۳ ‬
‪ ۱۹۱۰۳۱۵ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh