م‍ج‍م‍وعه م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ای‍ش‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۲۰۰۲م‌ = ۱۳۸۱: س‍ن‌خ‍وزه‌، آم‍ری‍ک‍ا)
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وعه م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ ش‍ه‍رام‌ پ‍ازوک‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۵ ص.:مصور.
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‭‬‭964-7040-63-6‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫(چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ اول‌ و دوم‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، ک‍ه‌ در س‍ن‌خ‍وزه‌ ام‍ری‍ک‍ا و لای‍دن‌ ه‍ل‍ن‍د ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۷۳۰ - ۸۳۴ق‌.-- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏موضوع : ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۷۳۰ - ۸۳۴ق‌.-- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۹ق‌.-- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۹ق‌.-- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د.
‏شناسه افزوده : پ‍ازوک‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، گ‍ردآورن‍ده‌، ۱۳۳۵-
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ای‍ش‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ول‍ی‌ (دوم‍ی‍ن‌: ۲۰۰۳م‌ = ۱۳۸۲: لای‍دن‌، ه‍ل‍ن‍د)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۵۸۳۳/ی۸‏‫‭ه‍۸ ۱۳۸۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۵۴۷
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وعه م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ ش‍اه‌ س‍ی‍د ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌‌ول‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۴۸۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۰۸۸۵۷ ‬
۳
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۳۵۴ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۳۵۴ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۸۴۲۱۹ ‬
‪ ‏۱۷۶۶۷۶۴‬ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۸۴۲۲۰ ‬
‪ ۱۵۵۶۷۷۵ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۲۲۸ ‬
‪ ۶۱۰۷۸۲ ‬
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۲۲۹ ‬
‪ ۶۲۲۸۳۲ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh