گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌۸۳۴ - ۷۳۰
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌]
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌/ گ‍زی‍ن‍ش‌، م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍وض‍ی‍ح‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ پ‍ری‍ش‍ان‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۷
‏شابک : ۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۹
‏شناسه افزوده : پ‍ری‍ش‍ان‌زاده‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ پ‍روی‍ن‌، ۱۳۱۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۵۸۳۳‭/د۹۰۱ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۳‭ن‌۵۳۵د/ب‌ ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۵۵۵۴
 
   آدرس ثابت  گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ش‍اه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ول‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۰۶۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۰۶۸ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۶۰۳۶ ‬
‪ ۳۷۶۰۳۵ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۶۰۳۷ ‬
‪ ۱۷۶۷۰۷۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh