گ‍ذر ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌: ن‍وس‍ازی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍رن‍ر، دان‍ی‍ل‌، م‌ - ۱۹۱۷
‏‫‏‏‭‭‭‎Lerner, Daniel‬
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ذر ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌: ن‍وس‍ازی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ دان‍ی‍ل‌ ل‍رن‍ر؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ل‍وس‍ی‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و پ‍وش‍ن‍ر و م‍ق‍دم‍ه‌ دی‍وی‍د رای‍زم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍واج‍ه‌ س‍روی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۶۹۲ ص‌.: ج‍دول‌.
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍دی‌؛ ۵۳. ت‍وس‍ع‍ه‌؛ ۵
‏شابک : ‎964-6946-52-6‬۵۰۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The passing of traditional society‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ن‍وس‍ازی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
‏موضوع : خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏شناسه افزوده : پ‍وس‍ن‍ر، ل‍وس‍ی‍ل‌‬
‏شناسه افزوده : ‏‫‏‏‭‭‭.‎pevsner, Lucille W
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍ه‌ س‍روی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭HN۶۵۶‏‫‭‭‭‭‭/ل‌۴گ‌۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‭۳۰۶/۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۹۶۱
 
   آدرس ثابت  گ‍ذر ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌: ن‍وس‍ازی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۲۷۰ ‬
‪ ۶۳-۳۲۲۷۰ ‬
۱
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۳۰۹ ‬
‪ HN۶۵۶ /ل۴گ۴ ۱۳۸۳ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۵۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۴۵۲ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۵۴۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۵۴۷ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۱۳۵۰۸ ‬
‪ ۱۲۲۶۲۵۷ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۳۵۰۹ ‬
‪ ۳۰۸۵۵۱ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh