ت‍ه‍ی‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آذرب‍ایج‍ان‍ی، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ه‍ی‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر اس‍لام‌/ م‍س‍ع‍ود آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌‬‏‫، ۱۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۴ ص‌.‬‏‫: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‬
‏فروست : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌‏‫؛ ۸۱‬. روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫؛ ۱۰.‬
‏شابک : ‏‫‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭9799647788204‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‮‬
‏يادداشت : چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۳] - ۱۶۰.
‏موضوع : آزم‍ون‍ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
‏موضوع : آزم‍ون‍ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
‏موضوع : آزمون‌ها -- طرح و ساختار
‏شناسه افزوده : پژوهشکده حوزه و دانشگاه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۷‏‫‭‭/آ۴‮ت‌‬۹ ۱۳۰۰ی‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۱۸۴
 
   آدرس ثابت  ت‍ه‍ی‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۹۷ ‬
‪ BP۷ /آ۴ت۹ ۱۳۸۲ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۲۰۱۶ ‬
‪ ‏۲۲۲۲۴۹۱ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۰۱۷ ‬
‪ ۴۱۱۵۴۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۴۷۸۰ ‬
‪ ۹۷۰۸۸۴ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۹۲۴۷ ‬
‪ ۱۱۱۸۸۱۲ ‬
۳
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۹۲۴۸ ‬
‪ ۱۱۱۸۸۱۳ ‬
۴
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۵۳۳۹ ‬
‪ ۱۶۰۲۷۲۱ ‬
۷
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۵۳۴۰ ‬
‪ ۱۶۰۲۷۲۲ ‬
۸
۱۳۹۳
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh