آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، - ۱۳۵۴
‏عنوان و نام پديدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍پ‍ور؛ وی‍رای‍ش‌ ارش‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍اطم‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ۱۷۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ری‍اض‍ی‌)
‏شابک : ‎964-318-374-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-318-374-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : گ‍راف‍ه‍ا
‏رده بندی کنگره : QA۱۶۶‭/ع‌۸آ۵
‏رده بندی دیویی : ۵۱۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۷۲۹۳
 
   آدرس ثابت  آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۷۵۲ ‬
‪ ۶۳-۱۳۷۵۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۵۵۳۵۶ ‬
‪ ۱۷۸۱۴۰۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۰۴۷۲ ‬
‪ ۳۰۱۱۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh