م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اک‍ب‍رزاده‌، پ‍ژم‍ان‌، - ۱۳۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌/ پ‍ژم‍ان‌ اک‍ب‍رزاده‌؛ ب‍ا پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍اری‌ از ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د رش‍ی‍دی‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، - ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
‏فروست : (ن‍وی‍د ش‍ی‍راز۶۰۵)
‏شابک : ‎964-6810-20-9‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دی‍گ‍ر: روش‍ن‍ک‌، ۱۳۸۱
‏يادداشت : ص‌. ع‌. و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Pejman Akbarzadeh. Persian Musicians‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : ML۳۸۵‭/‮ال‍ف‌‬۷م‌۸ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۷۸۹/۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۰۹۲۲
 
   آدرس ثابت  م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۸۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۸۳۵۸ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۳۷۱۱۸ ‬
‪ ۱۳۷۴۵۶۴ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۵۲۹۱۹ ‬
‪ ‭۲۰۶۷۶۰۳ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh