ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در دو ده‍ه‌: از ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، - ۱۳۱۰
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در دو ده‍ه‌: از ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍زدی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۰ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع : ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- . - ۱۳۲۰
‏موضوع : دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
‏رده بندی کنگره : DSR۱۵۰۹‭/ی‌۴ج‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۲۸۰۵
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در دو ده‍ه‌: از ۱۳۴۰ - ۱۳۲۰
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۸۴۲۳ ‬
‪ ۶۳-۳۸۴۲۳ ‬
۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۵۵۱ ‬
‪ DSR۱۵۰۹ /ی۴ج۹ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۲۶۹۴ ‬
‪ ۶۶۶۱۹۸ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۲۶۹۵ ‬
‪ ۲۱۴۱۰۶۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh