ب‍ا ک‍اروان‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ا ک‍اروان‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ری‍م‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌؛ زی‍رن‍ظر س‍ه‍ی‍ل‌ م‍ح‍م‍ودی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۴ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ۲۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، ص‌ ۲۴۶
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ه‍ی‍ل‌، . - ۱۳۳۹
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۱۹۱/ع۲‭ب‌۳ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۹۶۳۳
 
   آدرس ثابت  ب‍ا ک‍اروان‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۹۹۴۴ ‬
‪ ۲۴۴۸۱۱ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۹۹۴۵ ‬
‪ ۲۴۴۸۰۰ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh