خ‍ان‍واده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ن‍ده‌، ن‍ورع‍ل‍ی‌، - ۱۳۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ان‍واده‌/ ن‍ورع‍ل‍ی‌ ت‍اب‍ن‍ده‌ (م‍ج‍ذوب‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ح‌، ۶۱ ص‌؛ ۵/۱۱‎ x‬۵/۱۶س‌م‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ در زم‍ان‍ه‌ و زن‍دگ‍ی‌ م‍ا۴)
‏شابک : ۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : خ‍ان‍واده‌
‏رده بندی کنگره : HQ۷۴۳‭/ت‌۲خ‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۹۶۱۱
 
   آدرس ثابت  خ‍ان‍واده‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۹۹۱۰ ‬
‪ ۵۷۳۷۲۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۹۹۱۱ ‬
‪ ۱۲۲۸۸۰۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh