ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ف‍ارس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اوب‍رل‍ی‍ن‍گ‌، پ‍ی‍ر، م‌ - ۱۹۲۹
‎Oberling, Pierre‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ف‍ارس‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ پ‍ی‍راب‍رل‍ی‍ن‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ره‍اد طی‍ب‍ی‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۳۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌۴۰)
‏شابک : ‎964-6578-26-5‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6578-26-5‬۳۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The Qashqa' i nomads of Fars c1974‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۹] - ۳۱۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وس‌
‏موضوع : ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌. - ۱۴
‏شناسه افزوده : طی‍ب‍ی‌پ‍ور، ف‍ره‍اد، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۷۲‭‬ ‭/ق۵‭‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۹۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۹۹۲۳
 
   آدرس ثابت  ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ف‍ارس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۴۹۰۴ ‬
‪ DSR۷۲/ق۵ الف۸ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۰۰ ‬
‪ DSR۷۲ /ق۵الف۹ ۱۳۸۳ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۳۶۵۶ ‬
‪ ۴۷۹۰۰۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۳۶۵۷ ‬
‪ ۴۷۹۰۰۲ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh