ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ جلالی، سیدم‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ج‍لال‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍وس‍ی‌ دان‍ش‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫ : ‎964-444-583-x‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ج‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍س‍ج‍اد... .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۵] - ۳۴۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ‏‫۳۸ -‏‏ ۹۴ق.‏‬‏‬ -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دان‍ش‌، م‍وس‍ی‌،‏‫ ۱۳۳۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد پژوهش‌های اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۴۳‭/ح‌۴۵ج‌۹۰۴۱ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۵۴۷۸
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۶۶۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۴۵۸ ‬
۵
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۴۲۳۵۴ ‬
‪ ۲۱۹۴۹۶۹ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۲۳۵۵ ‬
‪ ۵۲۹۲۵۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۷۹۳۱ ‬
‪ ۸۲۲۵۸۳ ‬
۳
۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۷۹۳۲ ‬
‪ ۸۲۲۵۸۴ ‬
۴
۸۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh