ای‍ران‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ران‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌/ [گ‍ردآوری‌ و م‍ت‍ن‌] ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ [ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌] پ‍ون‍ه‌ س‍ع‍ی‍دی‌؛ [ع‍ک‍اس‌] اف‍ش‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار...[و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ه‍ن‍رس‍رای‌ گ‍وی‍ا، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۵]،‎125‬ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ع‍ک‍س‌ (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-92827-9-3‬ ؛ ‎964-92827-9-3‬ ؛ ‎964-92827-9-3‬ ؛ ‎964-92827-9-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ ف‍ارس‍ی‌ از راس‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍پ‌ و لات‍ی‍ن‌ از چ‍پ‌ ب‍ه‌ راس‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Iran archaic signet of civilization‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳
‏موضوع : ع‍ک‍س‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- آل‍ب‍وم‌
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ی‍دی‌، پ‍ون‍ه‌، ۱۳۴۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍خ‍ت‍ی‍ار، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹ - ، ع‍ک‍اس‌
‏رده بندی کنگره : TR۶۵۴‭/د۹۵‮ال‍ف‌‬۹
‏رده بندی دیویی : ۷۷۹/۹۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۲۵۶
 
   آدرس ثابت  ای‍ران‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۷۷۷۶ ‬
‪ TR۶۵۴ /د۹۵الف۹ ‬
۱
۷
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۱۳۴۸ ‬
‪ ۶۳-۹۲۴۵۳ ‬
۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۷۵۸ ‬
‪ ۶۴۰۶۳۳ ‬
۱۷
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم و فنون
‪ ۶۹۸۷۵۹ ‬
‪ TR۶۵۴ ‭/د۹۵‮ال‍ف‌‬۹ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۷۸۲۴ ‬
‪ ۶۳۲۱۴۰ ‬
۱۳
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۵۷۸۲۵ ‬
‪ ۶۳۲۱۴۲ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۰۶۲۶ ‬
‪ ۶۳۲۱۴۴ ‬
۱۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۰۶۲۷ ‬
‪ ۳۵۶۷۸۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۳۵۹۶ ‬
‪ ۶۳۲۱۳۸ ‬
۱۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۴۳۱۷ ‬
‪ ۶۳۲۱۳۷ ‬
۱۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۴۳۱۸ ‬
‪ ۶۳۲۱۴۵ ‬
۱۶
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh