م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)/ [ویراستار] س‍ای‍م‍ون‌ دی‍وری‍ن‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ی‍م‍ا م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار وق‍ف‍ی‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ل‍خ‍ون‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴۴۷] ص‌ .‬
‏شابک : ‏‫۴۲۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫‭‎964-94296-6-2‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎The cultural studies reader‬.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍را م‍ش‍ی‍رزاده‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۸ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۴] - ۴۴۷.
‏موضوع : فرهنگ
‏موضوع : Culture
‏موضوع : فرهنگ -- بررسی و شناخت
‏موضوع : Culture -- Study and teaching
‏موضوع : فرهنگ همه‌پسند
‏موضوع : Popular culture
‏شناسه افزوده : م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ‏‫۱۳۵۸ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : وق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار، ‏‫۱۳۵۶ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : دوری‍ن‍گ‌، س‍ای‍م‍ن‌، ‏‫۱۹۵۰ - م.‏‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : During, Simon
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اداره کل پژوهشهای سیما
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭‭‭‭HM۶۳۲‬‏‫‭‭‭‭‭‭‭‭/م‌۶ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۸۱۰۲
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۰۸۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۰۸۲۹ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۹۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۹۱ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۸۵۲۳۱ ‬
‪ ۱۲۲۷۴۲۶ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۵۲۳۲ ‬
‪ ۲۶۰۷۰۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh