ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ی‍وری‌، راج‍ر م‍روی‍ن‌، ۱۹۲۵ - م‌.
Savory, Roger Mervyn
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ راج‍ر. م‌. س‍ی‍وری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر آرام‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫‬‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۴۰۵ ص‌.: م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫‬‏۳۰۰۰۰ ری‍ال‌‏‫‬‭‎964-00-0882-6‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Studies on the history of Safawid Iran‬‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "در ب‍اب‌ ص‍ف‍وی‍ان‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ رم‍ض‍ان‌ع‍ل‍ی‌ روح‌ ال‍ه‍ی‌ ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر م‍رک‍ز در س‍ال‌ ۱۳۸۰ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۰۳] - ۴۰۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : در ب‍اب‌ ص‍ف‍وی‍ان‌
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : آرام‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر، ‏‫‬‏۱۳۳۲ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۱۷۶‏‫‭/س۹د۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۶۱۳۹
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۲۵۶ ‬
‪ DSR۱۱۷۶ /س۹د۴ ۱۳۸۲ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۰۸ ‬
‪ DSR۱۱۷۶ /س۹د۴ ۱۳۸۲ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۲۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۲۹۴ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۸۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۸۳۹ ‬
۶
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۳۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۳۷۱ ‬
۷
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۰۴۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۰۴۸ ‬
۸
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۹۴ ‬
۹
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۲۱۴۹۸ ‬
‪ ‭DSR۱۱۷۶ /س۹د۴ ۱۳۸۲‬ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۱۴۹۹ ‬
‪ ۴۶۱۰۶۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh