خ‍واب‌ ن‍ار(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از س‍ال‌ه‍ای‌ ۸۲ - ۷۸
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍اص‍ری‌، ام‍ی‍ررض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍واب‌ ن‍ار(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از س‍ال‌ه‍ای‌ ۸۲ - ۷۸/ ام‍ی‍ررض‍ا ن‍اص‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۹
‏شابک : ۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : خ‍واب‌ ن‍ار (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر)
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۲۳۳‭/‮ال‍ف‌‬۶۷۶خ‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ن‌۱۷۲خ‌ ۱۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۶۰۵۷
 
   آدرس ثابت  خ‍واب‌ ن‍ار(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از س‍ال‌ه‍ای‌ ۸۲ - ۷۸
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۴۶۳۶ ‬
‪ ۳۰۲۳۲۹ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۶۹۴۶۳۷ ‬
‪ ۱۵۳۵۴۸۵ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh