ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍ودارو، ‏‫م‍ای‍ک‍ل‌ پی.‬، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م.
Todaro, Michael P.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ / اث‍ر م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍ودارو ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ف‍رج‍ادی‌ ؛ [ب‍رای‌] م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫ : ک‍وه‍س‍ار‬‏‫‏‏ ، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۵۵۸ ص‌.‬‏‫ : ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫‏‏‏۳۳۵۰۰ ری‍ال‌‭‬‬‬‏‫‬‭‏‫‬‭‎964-7652-22-4 :‬‬‬ ؛ ‏‫۷۲۰۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬ (چاپ شانزدهم)‭‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭ ‎Economic devclopment in the third world‬.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم : ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : رشد اقتصادی
‏موضوع : کشورهای در حال رشد -- سیاست اقتصادی
‏شناسه افزوده : ف‍رج‍ادی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭HD۸۲‏‫‭/ت‌۹ت‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۳۸/۹۰۰۹۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۵۱۲
 
   آدرس ثابت  ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۲۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۹۲۸۸ ‬
۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۸۲۹ ‬
‪ ۶۳-۷۶۱۲۵ ‬
۸
۱۳۸۶
۱۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۷۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۷۴ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۲۰۸ ‬
‪ ۳۷۱۵۵۶ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۲۰۹ ‬
‪ ۵۵۴۹۳۴ ‬
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۸۴۷۶ ‬
‪ ۲۹۹۵۵۵ ‬
۱۱
۱۳۸۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۸۴۷۷ ‬
‪ ۴۴۰۷۳۰ ‬
۲
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۴۹۱۰ ‬
‪ ۳۲۹۹۴۹ ‬
۱۲
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۴۹۱۱ ‬
‪ ۳۲۹۹۴۸ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۲۵۷ ‬
‪ ۶۶۴۶۹۳ ‬
۷
۱۳۸۵-۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۲۵۸ ‬
‪ ۶۶۴۷۶۵ ‬
۶
۱۳۸۵-۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۱۷۲۸ ‬
‪ ۹۲۲۳۴۵ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۶۲۰۴ ‬
‪ ۷۸۲۱۲۷ ‬
۱۴
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۶۲۰۵ ‬
‪ ۷۸۲۱۲۸ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۴۲۹۸ ‬
‪ ۱۲۳۶۷۳۶ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۴۲۹۹ ‬
‪ ۱۲۳۶۷۳۷ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۱۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh