چ‍ه‍ار ت‍ی‍ات‍ر و رس‍ال‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍رزاآق‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ه‍ار ت‍ی‍ات‍ر و رس‍ال‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‍ه‌/ اث‍ر م‍ی‍رزا آق‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌ (م‍ن‍ش‍ی‌ ب‍اش‍ی‌)؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۳۱۰] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ‎964-5516-63-7‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5516-63-7‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Mirza Agha Tabrizi. Chahar teater and resaley - e akhka ghije‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۸ - ۳۰۷
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏موضوع : اخ‍لاق‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۴۲۸‭/آ۲م‌۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۵‭م‌۹۳۴چ‌ ۱۳۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۱۱۲
 
   آدرس ثابت  چ‍ه‍ار ت‍ی‍ات‍ر و رس‍ال‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۲۴۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۲۴۱ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۲۰۳۴ ‬
‪ ۲۸۴۷۸۴ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۸۲۰۳۵ ‬
‪ ۱۷۶۸۷۴۹ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh