آق‍اج‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : آق‍اج‍ری‌/ گ‍ردآوری‌ پ‍وری‍ا ح‍اج‍ی‌زاده‌، پ‍ردی‍س‌ ح‍اج‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍ام‍ه‌دران‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۳
‏شابک : ‎964-5858-29-1‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Pourya Hajizadeh. Pardis Hajizadeh Aghajari‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۶۰۰۰ :۱۳۸۳ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آق‍اج‍ری‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ه‍م‍دان‌، لای‍ح‍ه‌ی‌ دف‍اع‍ی‍ه‌، ک‍ی‍ف‍رخ‍واس‍ت‌ و....
‏عنوان روی جلد : آق‍اج‍ری‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ه‍م‍دان‌، لای‍ح‍ه‌ی‌ دف‍اع‍ی‍ه‌، ک‍ی‍ف‍رخ‍واس‍ت‌ و....
‏موضوع : آغ‍اج‍ری‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶ - . -- م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ا، دع‍اوی‌ و غ‍ی‍ره‌
‏موضوع : دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع : م‍ح‍اک‍م‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : ح‍اج‍ی‌زاده‌، پ‍وری‍ا، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : ح‍اج‍ی‌زاده‌، پ‍ردی‍س‌، گ‍ردآورن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۷۰/آ۶آ۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۹۰۹۹
 
   آدرس ثابت  آق‍اج‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۷۸ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۶۵۳۸ ‬
‪ ۵۲۶۴۹۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۶۵۳۹ ‬
‪ ۲۴۴۵۴۱ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۴۶۵۰۲ ‬
‪ ۲۱۳۶۲۳۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۶۵۰۳ ‬
‪ ۲۴۴۲۰۹ ‬
۳
۱۳۸۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh