ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍دی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د/ م‍ول‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌زاده‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍ص‍اری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ن‍ه‌، ۱۸۷ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (پ‍رس‍م‍ان‌ دی‍ن‍ی‌)
‏شابک : ‎964-6918-37-9‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hegabshenasi‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۸۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۷۷] - ۱۸۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د.
‏عنوان دیگر : پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍او ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د
‏موضوع : ح‍ج‍اب‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۳۰/۱۷‏‫‬‮‭/م۸۷۳ح۳ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۶۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۹۰۹۷
 
   آدرس ثابت  ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۹۴۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۳۱۲ ‬
۵
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۲۳۲۰ ‬
‪ ۴۱۸۳۹۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۲۳۲۱ ‬
‪ ۴۱۸۳۷۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۱۷۰ ‬
‪ ۲۵۹۰۸۰ ‬
۳
۱۳۸۲
۲
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۰۳۰۴۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭BP۲۳۰/۱۷ ‏‫‬‮‭/م۸۷۳ح۳ ۱۳۸۱ ‬
۶
۱۳۸۲
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۳۰۴۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۶۲۴ ‬
۷
۱۳۸۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۳۰۴۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۶۲۳ ‬
۸
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh