ت‍ف‍س‍ی‍ر و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر "س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌" [ج‍ی‍م‍ز ج‍وی‍س‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ن‍س‍ن‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
Hanson, Christopher
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر "س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌" [ج‍ی‍م‍ز ج‍وی‍س‌]/ اث‍ر ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ه‍ان‍س‍ون‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اص‍غ‍ر ج‍وی‍ا.
‏مشخصات نشر : آب‍ادان‌: پ‍رس‍ش‌‏‫، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۹ ص.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ریال
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎Joyce‬)‎A portrait of the artist a young man ‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ف‍س‍ی‍ر ب‍ر س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌.
‏عنوان روی جلد : ت‍ف‍س‍ی‍ر ب‍ر س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌.
‏موضوع : ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز،‏‫ ۱۸۸۲ - ‏۱۹۴۱م.‏‬
‏موضوع : داستان‌های انگلیسی -- قرن ۲۰م. -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : ج‍وی‍ا، اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۱۵ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : جویس،جیمز،۱۸۸۲-۱۹۴۱م.سیمای هنرمند در جوانی.
‏رده بندی کنگره : ‏‫PZ۳‭‬ ‭/ج۹۲‏‫‬‮‭ی۵۶ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۲۳/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۴۸۸۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر "س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د در ج‍وان‍ی‌" [ج‍ی‍م‍ز ج‍وی‍س‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۰۴۶۶ ‬
‪ ۱۵۴۵۴۶۱ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۰۴۶۷ ‬
‪ ۴۸۶۳۱۶ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh