اس‍لام‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ زم‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ زم‍ان‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍درا‏‫‏‏، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‌۲ ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫: ‭ ‭‬964-5600-51-0‬‬ ؛ ‏‫دوره‬‏‫: 978-964-5600-51-6‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ری‍ال‌( ج‌.۱)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ج‌. ۱، چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت و ی‍ک‍م‌‬‏‫: ‭ ‭‬‎964-5600-75-8‬‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ ریال( ج.۱، چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ریال(ج.٬۱ چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ریال ( ج.۱ ٬ چاپ بیست و ششم )‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱، چاپ سی و یکم‬‏‫: 978-964-5600-75-2‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ج‌. ۲، چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌‬‏‫: ‭ ‭‬964-5600-77-4‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰ ری‍ال‌( ج‌. ۲، چ‍اپ‌ پانزده‍م‌)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال( ج.۲، چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ هجدهم)‏‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲، چاپ سی‌ام‬‏‫: 978-964-5600-77-6‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ب‍ا ع‍ن‍وان‌« اس‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌» ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ۱۳۸۳).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ بیست و سوم: آذر ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ بیست و پنجم:۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ بیست و ششم : آذر ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ج.۱( چاپ بیست و نهم: فروردین ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ سی و یکم: مهر ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ پانزده‍م‌: اردیبهشت۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج.۲( چاپ شانزدهم: اسفند ۱۳۸۴).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ هجدهم: تیر ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ بیستم: آذر ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ سی‌ام: اردیبهشت ۱۳۹۳).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : اس‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌.
‏موضوع : اسلام -- تجدید حیات فکری
‏موضوع : اسلام -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : اسلام و مسائل اجتماعی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BP۲۲۹‏‫‭/م۶‮الف‬۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۵۹۹
 
   آدرس ثابت  اس‍لام‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ زم‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۰۳۲۲ ‬
‪ ۶۳-۲۰۳۲۲ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۲۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۹۶۷ ‬
‪ ۶۳-۲۳۹۶۷ ‬
۱
۲۵
۱۳۸۴
۲۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۰۲۹۰ ‬
‪ ۶۳-۶۹۱۴۷ ‬
۲
۲
۱۳۸۶
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۶۱۷ ‬
‪ ۶۳-۷۴۹۹۰ ‬
۱
۲۶
۱۳۸۶
۲۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۸۰۲۵ ‬
‪ ۶۳-۱۸۱۳۰ ‬
۲
۲۴
۱۳۹۳
۳۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۰۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۰۳۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۷
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۲۴۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۷۵۵ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۲
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۲۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۷۵۶ ‬
۲
۵
۱۳۸۲
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۰۵۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۴۳۰ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۷
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۸۳۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۶۳۹۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۷
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۷۶۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۴۹۸۹ ‬
۲۲
۱۳۸۷
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۷۶۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۰۰۲ ‬
۲
۲۱
۱۳۸۷
۲۰
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۴۶۴ ‬
‪ ‏‫‬‭‭‭BP۲۲۹ ‏‫‭/م۶‮الف‬۵ ۱۳۸۱ ‬
۱
۲۴
۱۳۸۴
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۲۲۷۸ ‬
‪ ۵۱۵۸۰۴ ‬
۱
۳
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۰۳۶۶ ‬
‪ ۶۵۲۷۷۱ ‬
۱۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۰۰۹۶ ‬
‪ ۵۷۸۰۴۹ ‬
۲
۱
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۱۶۹ ‬
‪ ۴۹۶۲۰۴ ‬
۱
۲
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۱۷۰ ‬
‪ ۴۹۶۲۰۳ ‬
۱
۱
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۴۲۷ ‬
‪ ۳۱۴۸۷۷ ‬
۱
۹
۱۳۸۴
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۹۳۶ ‬
‪ ۳۱۴۸۷۸ ‬
۲
۴
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۵۴۲۰ ‬
‪ ۶۳۰۸۶۸ ‬
۱
۴
۱۳۸۴
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۸۶۹۴ ‬
‪ ۷۳۰۴۳۱ ‬
۲
۷
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۸۶۹۵ ‬
‪ ۷۳۰۴۳۲ ‬
۲
۶
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۸۵۶ ‬
‪ ۸۶۷۶۶۸ ‬
۱
۸
۱۳۸۶
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۱۹۸۵ ‬
‪ ۸۸۹۰۳۱ ‬
۱
۱۳
۱۳۸۶
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۱۹۸۶ ‬
‪ ۸۸۹۰۳۰ ‬
۱
۱۴
۱۳۸۶
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۷۴۴۲ ‬
‪ ۷۶۵۲۲۵ ‬
۱
۳۰
۱۳۸۷
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۷۴۴۳ ‬
‪ ۷۶۵۲۲۶ ‬
۱
۳۳
۱۳۸۷
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۱۳۹۳ ‬
‪ ۱۲۰۷۲۶۳ ‬
۱
۳۵
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۱۳۹۴ ‬
‪ ۱۲۰۷۲۶۲ ‬
۱
۳۶
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۸۴۵۸ ‬
‪ ۱۰۱۸۷۲۱ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۹
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۸۴۵۹ ‬
‪ ۱۰۱۸۷۲۰ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۳۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۷۲۱۷۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۴۱۴ ‬
۱
۱۲
۱۳۸۹
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۷۵۱۱۳ ‬
‪ ۸۲۱۹۲۵ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۸
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۳۲۹۶ ‬
‪ ۱۲۵۰۲۴۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۳۲۹۷ ‬
‪ ۱۲۵۰۲۴۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۳۳۲ ‬
‪ ۱۲۳۶۵۶۵ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۳۳۳ ‬
‪ ۱۲۳۶۵۶۴ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۹
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۲۳۱۷ ‬
‪ ۱۵۶۹۰۵۹ ‬
۲
۱۹
۱۳۹۳
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۲۳۱۸ ‬
‪ ۱۵۶۹۶۳۶ ‬
۲
۲۰
۱۳۹۳
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۲۳۵ ‬
‪ ۱۵۷۶۱۷۵ ‬
۱
۱۸
۱۳۹۲
۳۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۲۳۶ ‬
‪ ۱۵۷۶۱۷۶ ‬
۱
۱۹
۱۳۹۲
۳۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۰۳۲۵ ‬
‪ ۱۶۶۰۵۱۱ ‬
۱
۲۲
۱۳۹۳
۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۰۷۰۰۷ ‬
‪ ۱۶۴۵۷۹۳ ‬
۲
۸
۱۳۹۳
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۴۹۵۴ ‬
‪ ۱۹۶۷۲۹۵ ‬
۱
۵۲
۱۳۸۲
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۸۹۵۵۱۱ ‬
‪ ۶۱۰۸۸۶ ‬
۱
۳۷
۱۳۹۰
۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۸۸۱۴۹ ‬
‪ ۱۴۹۴۲۷۹ ‬
۲
۵۳
۱۳۹۶
۳۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh