ک‍ت‍اب‌ الادوار ف‍ی‌ ال‍م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ آن‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌، ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۱۳؟ -۶۹۳ق‌.
‏عنوان قراردادی : [... الادوار وزوائ‍د. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ الادوار ف‍ی‌ ال‍م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ آن‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ ف‍اخ‍ر الارم‍وی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ آری‍و رس‍ت‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ل‌، ۲۰۶ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‭964-6781-62-4‬
‏يادداشت : این اثر با همکاری و مساعدت فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : موسیقی ایرانی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : *Music, Iranian -- Early works to 20th century
‏موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۸م‌.
‏شناسه افزوده : رس‍ت‍م‍ی‌، آری‍و،‌‏‫۱۳۴۷ - ‏‬، گردآورنده
‏شناسه افزوده : مرکز نشر میراث مکتوب
‏شناسه افزوده : فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭ML۳۴۴/۲‏‫‭/ص۷‮الف‬۴۰۴۱ ۱۳۸۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۷۸۹/۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۸۶۸
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ الادوار ف‍ی‌ ال‍م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ آن‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۸۴۶۰۰ ‬
‪ ۱۴۲۰۸۸۶ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۴۶۰۱ ‬
‪ ۵۶۰۱۸۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh