ف‍ی‍ه‌ م‍اف‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۶۷۲ - ۶۰۴
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ه‌ م‍اف‍ی‍ه‌/ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌؛ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ات‌ و ح‍واش‍ی‌ ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌ ف‍روزان‍ف‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۶۰
‏شابک : ‎964-363-136-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ف‍روزان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۹ - ۱۲۷۸، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۵‭/م‌۸ف‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۷۷۲
 
   آدرس ثابت  ف‍ی‍ه‌ م‍اف‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh