دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏‫۱۳۰۶ - ‏۱۳۹۳.‬
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: خ‍ان‍واده‌/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ی‍زان‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۳۵۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‏‫‏‭964-789-600-X :‬ ؛ ‏‫‏۶۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‮‬ ؛ ‏‫‏۷۵۰۰۰ ریال(چاپ ششم)‮‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال(چاپ هشتم)‭‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‎‭‭Nasser Katozian. elementary level Iranian civil law, family law‬‮‮.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان عطف : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌.
‏موضوع : حقوق خانواده -- ایران
‏موضوع : حقوق مدنی -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭KMH۵۴۰‏‫‬‭‭/ک‌۲د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‬‭۳۴۶/۵۵۰۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۴۰۷۸
 
   آدرس ثابت  دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۶۸۵۳ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۶۴۸ ‬
۲
۱۳۸۵
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۰۷۰۵ ‬
‪ ۶۳-۱۰۱۲۶۰ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۶۷۷۱ ‬
‪ ۶۳-۵۶۷۹۹ ‬
۱۸
۱۳۹۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۷۳۲ ‬
‪ ۳۶۹۳۱۹ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۳۷۳۳ ‬
‪ ۵۸۶۶۴۹ ‬
۷
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۹۷۴ ‬
‪ ۱۰۲۲۱۰۵ ‬
۵
۱۳۸۴
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۰۹۷۵ ‬
‪ ۴۹۶۱۲۰ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۵۴۸ ‬
‪ ۶۳۷۲۷۹ ‬
۸
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۵۴۹ ‬
‪ ۶۳۷۲۸۰ ‬
۹
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۷۱۳۵ ‬
‪ ۸۶۰۵۰۹ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۷۱۳۶ ‬
‪ ۸۶۰۵۱۰ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۶۹۹۹ ‬
‪ ۱۲۷۱۲۲۲ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۰۰۰ ‬
‪ ۱۲۷۱۲۳۴ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۶۲۱۹ ‬
‪ ۱۵۲۸۷۱۱ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۸
 
مبادلات
‪ ۲۳۱۶۲۲۰ ‬
‪ ‬
۱۶
۱۳۹۰
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh